Konstrukcje aluminiowe dla firm z branży morskiej, offshore i przemysłu

Specjalizujemy się w wykonywaniu konstrukcji aluminiowych dla firm z branży morskiej, offshore i przemysłu.

Proces spawania aluminium odbywa się według procedury WPS, opracowanej przez Inżyniera spawalnictwa na podstawie WPQR. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem konstrukcji sprawuje personel z certyfikatem IWE (International Welding Engineer) oraz z uprawnieniami do badan nieniszczących NDT. Wykonywanie spoin powierzamy najlepszym spawaczom z doświadczeniem przy spawaniu aluminium. Wykonujemy konstrukcje na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wymaganych normatywów.

Rows of contemporary  barrels in winery factory

stack of metal trusses for mounting the stage