анхдагч н??рс шигш??р хэмжээ машин

AIF 2010 MN - Бороо Гоулд

аудит хийлгэсэн б г д Компани тэдгээрийн р д н болон (з вл мж гарсан ... Т нчлэн, Бороогийн уурхайн талбайд хэрэгж лж буй, ус, х рс, агаарын чанарт ..... байна. М нг ний хэмжээ ер нхийд бага б г д алттай илт ш тэлцээг й ..... Нуруулдан уусгалтын явцыг исэлдсэн, хагас исэлдсэн болон анхдагч х дэр тус.

Подробнее

AIF 2010 MN - Бороо Гоулд

аудит хийлгэсэн б г д Компани тэдгээрийн р д н болон (з вл мж гарсан ... Т нчлэн, Бороогийн уурхайн талбайд хэрэгж лж буй, ус, х рс, агаарын чанарт ..... байна. М нг ний хэмжээ ер нхийд бага б г д алттай илт ш тэлцээг й ..... Нуруулдан уусгалтын явцыг исэлдсэн, хагас исэлдсэн болон анхдагч х дэр тус.

Подробнее